Národnostné vysielanie

Národnostné vysielanie

Redakcia národnostného vysielania

Redakcia národnostného vysielania v Košiciach v súčasnosti zabezpečuje vysielanie v nasledujúcich jazykoch: rómsky, rusínsky, ukrajinský, český, poľský, nemecký.

Kontakty

PhDr. Kristína Mojžišová, PhD. – tím líder
kristina.mojzisova@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 65

Mgr. Štefan Štec – redaktor rusínskeho vysielania
stefan stec@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 67

Tomáš Michal Babjak- redaktor rusínskeho vysielania
tomas.babjak@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 58

Mgr.&Mgr. Dávid Palaščák, PhD. – redaktor rusínskeho vysielania
david.palascak@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 68

PhDr. Ľudmila Garjanská – redaktorka ukrajinského vysielania
ludmila.garjanska@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 50

PhDr. Marián Levkanič – redaktor ukrajinského vysielania
marian.levkanic@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 66

Bc. Roman Goroľ - redaktor rómskeho vysielania
roman.gorol@rtvs.sk

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD. - redaktorka nemeckého vysielania, editorka pre české a poľské vysielanie
alexandra.popovicova@rtvs.sk
tel. 0911 43 49 96

Viktor Haščák – hudobný redaktor a archivár
viktor.hascak@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 59

Viera Ivanová - produkčná
viera.ivanova@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 51