Národnostné vysielanie

Národnostné vysielanie

Redakcia národnostného vysielania

Redakcia národnostného vysielania v Košiciach v súčasnosti zabezpečuje vysielanie v nasledujúcich jazykoch: rómsky, rusínsky, ukrajinský, český, poľský, nemecký.

Kontakty

PhDr. Kristína Mojžišová, PhD. – tím líder
kristina.mojzisova@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 65

Mgr. Štefan Štec – redaktor rusínskeho vysielania
stefan stec@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 67

Tomáš Michal Babjak- redaktor rusínskeho vysielania
tomas.babjak@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 58

Mgr.&Mgr. Dávid Palaščák, PhD. – redaktor rusínskeho vysielania
david.palascak@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 68

Mgr. Natália Hrebíková - externá redaktorka rusínskeho vysielania
natalia.hrebikova@rtvs.sk
tel. 0902 173 022

PhDr. Ľudmila Garjanská – redaktorka ukrajinského vysielania
ludmila.garjanska@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 50

PhDr. Marián Levkanič – redaktor ukrajinského vysielania
marian.levkanic@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 66

Bc. Roman Goroľ - redaktor rómskeho vysielania
roman.gorol@rtvs.sk

Mgr. Tomáš Sivák - redaktor rómskeho vysielania
tomas.sivak@rtvs.sk
te. 0948 434 636

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD. - redaktorka nemeckého vysielania, editorka pre české a poľské vysielanie
alexandra.popovicova@rtvs.sk
tel. 0911 43 49 96

Milena Nogradi - produkčná
milena.nogradi@rtvs.sk
tel. 0919 24 98 51

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame