Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már...

Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már...
Beszélgetés Köteles Ágostonnal, aki könyvet írt azokról a Bódva-völgyiekről, akiket politikai foglyokként szopvjet kényszermunkatáborba hurcoltak.

koteles_agoston_gulag


Riporter: Gazdag József. Elhangzott a Pátria Rádió Rangadó c. műsorában, 2019. november 25-én, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján.