Hudobné pozdravy NEV Košice

Články

Hudobné pozdravy NEV Košice

09. 02. 2017 14:30

Vysielací čas: sobota: 14:00 - 15:00

Milí poslucháči, sme radi, že naša relácia má vašu dlhoročnú stálu pozornosť, že pozdravov, ktorými chcete poďakovať svojom najbližším aj v rusínskom jazyku je stále veľa. Vnímame to ako prejav vysokej dôvery a podpory vysielania v národnostných jazykoch. Teší nás to a motivuje v našej práci.

Aby sme mohlo všetkým žiadateľom vyhovieť a v čase, ktorý je pre vás mimoriadne dôležitý - v čase vašich osobných a rodinných sviatkov, je nevyhnutné, aby sme nastavili podmienky vzájomnej komunikácie tak, aby nikto nebol ukrátený. Aj preto si dovoľujeme uviesť v nasledujúcich minútach niekoľko základných pokynov pre zasielanie vašich žiadostí do relácie Hudobné pozdravy.

Hudobný pozdrav musí obsahovať: čitateľne napísaný text pozdravu, meno a adresu komu je hudobný pozdrav adresovaný, návrh hudobnej skladby plus dve alternatívy, meno a adresu žiadateľa , doklad o úhrade a telefónny kontakt žiadateľa. Keďže pozdravy sú v rusínskom či ukrajinskom jazyku, žiadame poslucháčov, aby žiadosť bola napísaná v týchto jazykoch. Doklad o úhrade za hudobný pozdrav treba poslať spolu so žiadosťou o zahratie písomne na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, NEV, Rastislavova 13, 040 01 Košice, alebo na mailovú adresu viera.ivanova@rtvs.sk

Slovenský rozhlas nemusí akceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi, má právo ho upraviť po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne, bude jeho žiadosť zaradená na iný termín.

Uvedené podmienky môžete nájsť aj na webovej stránke rtvs.sk - Rádio Patria. Pripomíname, že poplatok za objednaný sólo pozdrav je 18,20 €. Číslo účtu, na ktorý je potrebné poslať peniaze, je SK69 1100 0000 0026 2445 5221 variabilný symbol: 450.

Veríme, že aj naďalej zostanete našimi priaznivcami a naše vysielanie vám bude spríjemňovať aj tie najkrajšie chvíle vášho života.

Hallgassa élőben / Živé vysielanie
??:??