Autonómiáról: intézményről és fenntartójáról...

Iskolatáska/Brašňa

Autonómiáról: intézményről és fenntartójáról...

12. 08. 2017 14:36

 31. és 32. Iskolatáskánkban egy történet dominál - ráadásul annak is a két fele, aminek egy egésszé kellene összeálljon... Azt a helyzetet vesszük szemügyre, amikor iskola van, benne gyermek is van - de felmerül a kérdés, hogy ki fogja mindezt igazgatni?
A muzslai igazgatóválasztásról, az iskolatanácsi autonómiáról, jogkörökről, az iskola és fenntartója kapcsolatáról hallhatnak majd 6 beszélgetést, hiszen egy héttel ezelőtt két hosszabb beszélgetésben az iskolatanács és az akkor éppen nem igazgató, azóta újból kinevezett igazgató-asszony válaszolt kérdéseinkre - majd pedig a fenntartót képviselve szólal meg a polgármester és két települési önkormányzati képviselő... Végül pedig akiről az egésznek szólnia kellene, a Gyermek...
A riporter mindvégig Vasik János.

Az év végével, a szünidő beköszöntével sem csendesedtek el idén a muzslai Endrődy János Alapiskola termei - hiszen igazgató-választás zajlott le, méghozzá két körben is. Ez a választás is, akárcsak az elmúlt 1,5 év során mindegyik, már a megváltozott törvényi háttérrel, azaz a fenntartó jogi képviselőjének a vétó-lehetősége mellett. Mindazonáltal autonóm szervként továbbra is az iskolatanács tesz javaslatot a leendő intézményvezető személyére… Muzslán az alapiskola mellett működő iskolatanácsot Szórád György vezeti, aki a szülők képviseletében tölti be ezt a választott tisztséget…
Az iskolatanács elnöke után pedig hallgassuk meg, hogy látja az Endrődy János Alapiskola, az ott tanuló gyermekek helyzetét és az igazgató-választás során kialakult állapotokat a korábbi igazgató, Zalaba Zsófia, aki maga is pályázott… Ez a beszélgetés is, akárcsak az előző, augusztus 3-án csütörtökön este készült…

501708051006;Iskolataska_II_31_Vasik
Stiahnuť audio súbor

Természetesen megkerestük Farkas Ivánt, Muzsla község polgármesterét is, ám ő egyéb kötelezettségei miatt - illetve mert akkor még nem zárult le a kinevezési procedúra - nem tudta ebben a 31. Iskolatáskában vállalni a beszélgetést.
Pénteken délelőtt pedig a következő közlemény jelent meg Farkas Iván üzenőfalán a közösségi hálón, idézem:
„Muzsla polgármestere, Farkas Iván ma kinevezte Mgr.Zalaba Zsófiát az Endrődy János Alapiskola igazgatójává. Tette ezt a megbékélés jegyében Muzsla községben. Miközben a régi-új igazgatónővel megkötötték a szerződést, amely mindkét fél, az Endrődy János Alapiskola és annak fenntartója számára rögzíti a teendőket, intézkedéseket, amelyek az iskola berkeiben haladéktalanul megvalósításra várnak, továbbá amelyeket az iskola fenntartójának kell végrehajtania és amelyek mentén elérhető a két intézmény közötti megbékélés, korrekt kapcsolat a jövőben. A kinevezés az iskola fenntartója nevében a község polgármestere számára, a 2017. július 20-i képviselő-testületi szavazás eredményeként kötelező érvényű volt, ellenkező esetben le kellett volna mondania polgármesteri tisztségéről."
Farkas Iván polgármester véleménye már csak azért is esik nagyobb súllyal a latba, mivel az egykori Magyar Koalíció Pártja képviselőjeként ott volt az iskolatanácsokról szóló jogi passzusok megszületésénél s Nyitra megyei képviselőként számos középiskola iskolatanácsnak a tagja…
Farkas Iván, Muzsla polgármestere után hallgassuk meg, hogy látja az Endrődy János Alapiskola, az ott tanuló gyermekek helyzetét és az igazgató-választás során kialakult állapotokat a Csányi Erzsébet, akit önkormányzati képviselőként választottak meg az iskolatanács soraiba…
Csányi Erzsébet képviselő, mindenki Betka nénije után pedig szólaljon meg egy másik képviselő is. Maricsek Beáta óvópedagógus, az önkormányzat oktatásügyi bizottságának a vezetője.
Farkas Iván polgármester úr a gyermekeket emlegette… Kismuzslai látogatásunk során, melyet Csányi Betka néninek köszönhetek, útbaigazítást kellett kérjünk a helyes útirányról. Így elegyedtünk szóba Zvara Noémivel, aki az édesanyja beleegyezését követően picit szégyenlősen állt a Pátria Rádió mikrofonja elé…

501708121006;Iskolataska_II_32_Vasik
Stiahnuť audio súbor

Sem a Pátria Rádiónak, sem az Iskolatáska műsorának nem tisztje eldönteni a muzslai vitát. Az 593/2003-as törvény 24. és 25. paragrafusa világosan leírja, hogy milyen jogai és kötelességei vannak az iskolatanácsnak és a fenntartónak, s ugyanezen törvény szabja meg a fenntartó, a település, megye és az intézmény jogköreit is. A törvényre utaló linket és az elhangzott interjúkat egyébként megtalálhatják majd a Pátria Rádió honlapján és facebook-profilján is. A 25. paragrafus első bekezdése a következőképpen szól, idézem: Az iskolatanács 5-11 tagú lehet. Az iskolatanács létrejöttéért a fenntartó felel.

Kismuzsla.jpg

Kismuzsla

EndrodyJanosAlapiskola.jpg

Az Endrődy János Alapiskola Muzslán

Hallgassa élőben / Živé vysielanie
??:??

Most sugározzák / Práve vysielame